Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Nuntio Articles

Outplacement

Hebt u een bediende moeten ontslaan?  Vaak brengt dit extra verplichtingen met zich mee zoals het aanbieden van outplacement.

Via outplacement krijgt de ontslagen werknemer een professionele begeleiding en kwaliteitsvolle ondersteuning in zijn zoektocht naar nieuw werk.

Als PC200-bedrijf kan u zowel voor individueel ontslag als voor collectief ontslag beroep doen op het outplacementaanbod van Cevora.
Cevora werkt  hiervoor samen met gespecialiseerde outplacementkantoren, die voldoen aan alle reglementaire vereisten om outplacementactiviteiten te mogen uitoefenen.

Asset 1