Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Nuntio Articles

Vraag uw opleidingspremie aan!

Volgen de bedienden in uw team betalende of interne opleidingen? Dan betalen wij (een deel van) die uitgaven terug. Dit is uw stappenplan. Ready, set, go!

Stap 1

Alles begint bij uw opleidingsplan. Want enkel als u er eentje opgesteld en ingediend hebt, komt u in aanmerking voor premies.

Stap 2

Neem even de tijd om alle details over opleidingspremies te doorlopen. Hier ontdekt u op welke premies u recht hebt en welke bedragen u terugkrijgt.

Stap 3

Is de opleiding afgerond? Dien uw premie-aanvraag online in.

Stap 4

Eens we alle gegevens verwerkt en gecheckt hebben, krijgt u uw premie teruggestort.

Wat als ik geen factuur kreeg?

Vond de opleiding minstens drie maanden geleden plaats en wacht u nog steeds op de factuur? Dien alvast uw aanvraag in, zonder factuur. Wij verzorgen al een eerste verwerking. Zodra wij de factuur nodig hebben om verder te gaan sturen wij u een e-mail. Dan hebt u nog een maand de tijd.

FORMOrganizationFileFront

Uploaded Delete
Uploaded
Delete
Uploaded Delete
Uploaded Delete
, Reminder
Algemene voorwaarden
De uitbetaling van de opleidingspremies gebeurt volgens de hiernavolgende algemene voorwaarden. Deze voorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door iedere persoon die een opleidingspremie aanvraagt.

Artikel 1
Indien onjuiste inlichtingen gegeven worden over het aantal deelnemers, hun statuut (bediende of arbeider), de duur van de opleiding of andere elementen die een invloed hebben op de omvang van de som die door Cevora wordt betaald, zijn volgende sancties van toepassing :
wanneer Cevora reeds betaald heeft, zal de volledige opleidingspremie worden teruggevorderd, verhoogd met een forfaitair bedrag van 15% om administratieve kosten te vergoeden, met een minimum van €50 ;
wanneer een aanvraag onjuist blijkt vóór de betaling wordt uitgevoerd, zal er uiteraard geen betaling gebeuren.
In beide gevallen kan de Raad van Bestuur van Cevora ook beslissen om de onderneming uit te sluiten van elke mogelijkheid tot subsidiëring in de toekomst.

Artikel 2
Cevora heeft het recht een externe bedrijfsrevisor aan te stellen die ter plaatse de juistheid van de meegedeelde gegevens kan controleren.

Artikel 3
Voor alle geschillen zijn enkel rechtbanken van Brussel bevoegd.
Ik verklaar dat alle gegevens en documenten correct zijn. Ik nam kennis van de algemene voorwaarden en aanvaard deze ook door het indienen van mijn aanvraag. Algemene voorwaarden.
Asset 1