Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Nuntio Articles

Een taalstage aanbieden?

Heeft uw Franstalig bedrijf nood aan een goede Nederlandstalige werkkracht? Wij hebben dé oplossing voor u. Laat een Nederlandstalige werkzoekende stage volgen in uw bedrijf.    

Voorwaarden:

  • Uw bedrijf is gevestigd in Wallonië, vlakbij de taalgrens.
  • De Nederlandstalige werkzoekenden spreken al een mondje Frans.

Wilt u een stagiair verwelkomen?

Registreer hier uw stageplaats! 

Cevora organiseert deze taalstages samen met VDAB, Forem en Bruxelles Formation. Waarom? Samen met de regionale overheden stimuleert Cevora tweetaligheid en vergroten we de uitwisseling over de taalgrens.

Asset 1