Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Nuntio Articles

Collectief ontslag

Het KB van 22 april 2009 breidt de verplichting van outplacement bij collectief ontslag uit naar alle werknemers ongeacht de leeftijd en dit voor iedereen die ingeschreven is in de tewerkstellingscel.

Ook het aantal begeleidingsuren is wettelijk bepaald en afhankelijk van de leeftijd :

  • -45 jaar : 30 uren gedurende 3 maanden
  • +45 jaar : 60 uren gedurende 6 maanden 
Er wordt bedrijf per bedrijf bekeken hoe het outplacement zal georganiseerd worden binnen de wettelijke verplichtingen.
Asset 1