Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Nuntio Articles

Jobcrafting

Werk met meer plezier en inzet

Wil uw medewerker  met meer goesting aan het werk? Wil hij zijn vaardigheden (nog) beter inzetten in zijn job? Of wil hij begeleid worden tijdens zijn zoektocht naar een oplossing voor datgene dat hij minder graag doet in zijn job?

Cevora zet u op weg met het traject "Jobcrafting".

Eén van onze consulenten begeleidt uw medewerker om op een gestructureerde manier naar zijn huidige job te kijken. Samen brengen ze zijn taken in kaart om zo een beter zicht te krijgen op de energiegevers en energievreters. Nadien worden  enkele jobcrafting technieken aangeleerd die voor kleine wijzigingen in de job zorgen. Kleine wijzigingen met een positieve impact op de werkdag en arbeidsvreugde. Op die manier maken we de job van uw medewerker motiverender! Daarna leggen we de groei- en leermogelijkheden vast in een actieplan met opleidingsadvies. Zo ontwikkelt hij de nodige vaardigheden en attitudes.

U wilt uw medewerker deze kans geven?

Schrijf hem snel in* voor dit traject.
Daarna bestaat het traject uit enkele stappen:

De voorbereiding (1,5 uur)

Het invullen van een vragenlijst waarin we peilen naar de werkorganisatie en motivatie. Uw medewerker bereidt ook een taakanalyse voor. Wat zijn de grote & kleine taken van zijn job? Wat zijn de sterke kanten, behoeftes en interesses? Wat zijn de doelen?

Drie individuele gesprekken met de consulent (telkens 2 uur)

  • Gesprek 1: kennismaking en feedback over het attitudeprofiel op basis van de voorbereiding.
  • Gesprek 2 (ongeveer 2 weken na gesprek 1): de visuele taakanalyse.
  • Gesprek 3 (ongeveer 1 maand na gesprek 2): kennismaking met de verschillende jobcraftingtechnieken. Opstellen van het actieplan (incl. opleidingsadvies).
  • Oefeningen tussen de gesprekken

Daarna zet uw medewerker zijn actieplan om in de praktijk. Hij gaat zelf aan de slag en spreekt erover met u.

*Opgelet! Er zijn slechts 200 plaatsen.

De voordelen voor uw medewerker

  • Hij verhoogt zijn werktevredenheid en motivatie.
  • Hij krijgt een vernieuwd vertrouwen om langer aan de slag te gaan.
  • Zijn vaardigheden worden beter ingezet.
  • Hij past de aangeleerde jobcrafting technieken blijvend toe.

Nog vragen?

Bel naar 0800 59 222 of mail naar jobcrafting[at]cevora.be

Asset 1