Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Nuntio Articles

De opzeggingstermijn/verbrekingsvergoeding bedraagt minder dan 30 weken en u bent minstens 35 jaar oud

U kan zich vrijwillig inschrijven voor een verkort outplacementprogramma.  

Wie komt in aanmerking?

Alle bedienden die werkzaam zijn in een bedrijf van het PC200 die :

  • minmum 35 jaar of  maximum 44 jaar oud zijn,
  • een contract van onbepaalde duur hebben,
  • niet ontslagen zijn om dringende redenen.
Deze voorwaarden moeten allemaal vervuld zijn.

Formaliteiten
U vraagt de begeleiding rechtstreeks aan via het inschrijvingsformulier van Cevora (online of pdf) en dit binnen het jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. 

Wat biedt Cevora aan?

Outplacement 40 uren in 6 maanden:  40 uren begeleiding verspreid over 6 maanden. 

Hoeveel kost dit?
Deze dienst is volledig gratis.
Asset 1