Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Nuntio Articles

Individueel ontslag

De wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut bepaalt dat sinds 1 januari 2014 alle werknemers ontslagen met een opzeggingstermijn te presteren van minstens 30 weken  of een verbrekingsvergoeding gelijk aan minstens 30 weken loon, recht hebben op outplacement, ongeacht de leeftijd (Algemene regeling).
 

Is de opzeggingstermijn/verbrekingsvergoeding  minder dan 30 weken en is de ontslagen bediende minstens 45 jaar oud? Dan blijft de verplichting zoals voorzien in CAO 82bis bestaan (Bijzondere regeling) zowel voor de werkgever als voor de bediende.

De sectorale CAO van 10 juli 2014, opgesteld door de sociale partners van het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (APCB of PC200), voorziet de mogelijkheid voor de bedrijven van dit paritair comité om het outplacement via Cevora vzw, het opleidingsinstituut van het APCB, te organiseren.  Cevora neemt dus de verplichting van de werkgever over.

Asset 1