Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Nuntio Articles

3-maandengarantie

De bediende verwittigt Cevora zodra hij een nieuwe betrekking gevonden heeft.  Op dat moment stopt de begeleiding.  Verliest hij deze betrekking binnen 3 maanden na indiensttreding, kan hij mits een schriftelijk verzoek het outplacement hervatten. De begeleiding neemt in ieder geval een einde bij het verstrijken van de oorspronkelijke periode bepaald door het gevolgde programma.
Asset 1