Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Nuntio Articles

Aanbod in 3 categorieën voor de bedienden ontslagen met een verbrekingsvergoeding die overeenstemt met minstens 30 weken loon

De ontslagen bediende krijgt gedurende maximum één jaar een professionele begeleiding van 60 uren, deels in groep en deels individueel.

Categorie 1: 1/12de van het jaarloon is maximum € 3000 –
waarde outplacementaanbod € 3000

 • 20 uren tijdens de eerste 2 maanden waarvan 12 uren groepsbegeleiding, 4 uren individuele begeleiding en 4 uren opleidingsadvies.
 • 20 uren tijdens de volgende 4 maanden waarvan 17 uren groepsbegeleiding en 3 uren individuele begeleiding.
 • 20 uren tijdens de volgende 6 maanden waarvan 17 uren groepsbegeleiding en 3 uren individuele begeleiding.

Categorie 2: 1/12de van het jaarloon bevindt zich tussen € 3001 en € 4200 –
waarde outplacementaanbod € 4200

 • 20 uren tijdens de eerste 2 maanden waarvan 9 uren groepsbegeleiding, 7 uren individuele begeleiding en 4 uren opleidingsadvies.
 •  20 uren tijdens de volgende 4 maanden waarvan 14 uren groepsbegeleiding en 6 uren individuele begeleiding.
 •  20 uren tijdens de volgende 6 maanden waarvan 14 uren groepsbegeleiding en 6 uren individuele begeleiding.

Categorie 3: 1/12de van het jaarloon is minimum € 4201 –
waarde outplacementaanbod € 5500

 • 20 uren tijdens de eerste 2 maanden waarvan 8 uren groepsbegeleiding,  8 uren individuele begeleiding en 4 uren opleidingsadvies.
 • 20 uren tijdens de volgende 4 maanden waarvan 10 uren groepsbegeleiding en 10 uren individuele begeleiding.
 • 20 uren tijdens de volgende 6 maanden waarvan 10 uren groepsbegeleiding en 10 uren individuele begeleiding.
Het programma bestaat uit volgende onderdelen:
 • Psychologische steun na het ontslag.
 •  Het opstellen van een persoonlijk competentieoverzicht.
 • Het uitwerken van een persoonlijke campagne om werk te zoeken:
  • het gebruik van verschillende kanalen (sociale media, kranten, tijdschriften, persoonlijk netwerk,...),
  • inschrijving op een aantal websites met vacatures,
  • opstellen van een CV en motivatiebrief.
 • Het voorbereiden van sollicitatiegesprekken en tests.
 • Begeleiding met het oog op de onderhandeling over een nieuwe arbeidsovereenkomst.
 • Begeleiding tijdens de integratie in het nieuwe werkmilieu.
 • Logistieke en administratieve steun.

Tijdens de eerste fase van de outplacementbegeleiding maakt een opleidingsconsulent de ontslagen bediende wegwijs in de opleidingen die hij/zij kan volgen om snel weer aan de slag te kunnen. De ontslagen bediende krijgt de mogelijkheid om zich kosteloos bij te scholen via de Cevora-trainingen en kan gebruik maken van een financiële tussenkomst (maximum € 375 per persoon) bij inschrijvingskosten voor een opleiding via een ander vormingscentrum.

Er wordt gestreefd naar een goede balans tussen de groepsbegeleiding en de individuele begeleiding.

Samen bepalen de ontslagen bediende en de outplacementconsulent  hoe de individuele begeleiding wordt ingevuld,  in functie van de persoonlijke situatie van de deelnemer.

Asset 1