Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Nuntio Articles

Outplacement 35+

De ontslagen bediende krijgt gedurende maximum 6 maanden een professionele groepsbegeleiding van 40 uren. Het outplacementprogramma is opgedeeld in 2 fasen van 20 uren:  
  • 20 uren tijdens de eerste 2 maanden inclusief 4 uren opleidingsadvies.
  • 20 uren tijdens de volgende 4 maanden indien de deelnemer nog geen werk gevonden heeft.

De bediende volgt dus de 2 eerste fasen van Outplacement 45+.

Asset 1