Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Nuntio Articles

Outplacement 60 uur in 12 maanden

De ontslagen bediende krijgt gedurende maximum één jaar een professionele groepsbegeleiding van 60 uren. Het outplacementprogramma is opgedeeld in 3 fasen van 20 uren:  

 • 20 uren tijdens de eerste 2 maanden, inclusief 4 uren opleidingsadvies
 • 20 uren tijdens de volgende 4 maanden indien de deelnemer nog geen werk gevonden heeft
 • 20 uren tijdens de volgende 6 maanden indien de deelnemer nog geen werk gevonden heeft  
Het programma bestaat uit volgende onderdelen:  
 • Psychologische steun na het ontslag.
 • Het opstellen van een persoonlijk competentieoverzicht.
 • Het uitwerken van een persoonlijke campagne om werk te zoeken:
  • het gebruik van verschillende kanalen (sociale media, kranten, tijdschriften, persoonlijk netwerk,...),
  • inschrijving op een aantal websites met vacatures,
  • opstellen van een CV en motivatiebrief ·       
 • Het voorbereiden van sollicitatiegesprekken en tests. 
 • Begeleiding met het oog op de onderhandeling over een nieuwe arbeidsovereenkomst.
 • Begeleiding tijdens de integratie in het nieuwe werkmilieu.
 • Logistieke en administratieve steun.  
Tijdens de eerste fase van de outplacementbegeleiding maakt een opleidingsconsulent de ontslagen bediende wegwijs in de opleidingen die hij/zij kan volgen om snel weer aan de slag te kunnen. De ontslagen bediende krijgt de mogelijkheid om zich kosteloos bij te scholen via de Cevora-trainingen en kan gebruik maken van een financiële tussenkomst (maximum € 375 per persoon) bij inschrijvingskosten voor een opleiding via een ander vormingscentrum.
Asset 1