Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Nuntio Articles

u vindt een job

U verwittigt Cevora zo snel mogelijk.  Het outplacement stopt wanneer de nieuwe job start.

U verliest de nieuwe betrekking binnen de 3 maanden na de indiensttreding? Dan kan u opnieuw instappen in het outplacementtraject indien u daar zelf schriftelijk om vraagt. De hervatting vangt aan in de fase waarin u met outplacement bent gestopt en neemt in ieder geval een einde bij het verstrijken van de oorspronkelijke periode bepaald door het gevolgde programma.

Asset 1