Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Nuntio Articles

Collectief ontslag

Het KB van 22 april 2009 breidt de verplichting van outplacement bij collectief ontslag uit naar alle werknemers ongeacht de leeftijd, dus ook voor werknemers jonger dan 45 jaar.

Ook het aantal begeleidingsuren is bepaald en afhankelijk van de leeftijd :

  •  - 45 jaar : 30 uren gedurende 3 maanden
  • + 45 jaar : 60 uren gedurende 6 maanden
Er wordt bedrijf per bedrijf bekeken hoe het outplacement zal georganiseerd worden binnen de wettelijke verplichtingen.
Asset 1