Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Nuntio Articles

Outplacement 45+

De ontslagen bediende krijgt gedurende maximum één jaar een professionele groepsbegeleiding van 60 uren. Het outplacementprogramma is opgedeeld in 3 fasen van 20 uren:  

 • 20 uren tijdens de eerste 2 maanden, inclusief 4 uren opleidingsadvies
 • 20 uren tijdens de volgende 4 maanden indien de deelnemer nog geen werk gevonden heeft
 • 20 uren tijdens de volgende 6 maanden indien de deelnemer nog geen werk gevonden heeft  
Het programma bestaat uit volgende onderdelen:  
 • Psychologische steun na het ontslag.
 • Het opstellen van een persoonlijk competentieoverzicht.
 • Het uitwerken van een persoonlijke campagne om werk te zoeken:
  • het gebruik van verschillende kanalen (sociale media, kranten, tijdschriften, persoonlijk netwerk,...),
  • inschrijving op een aantal websites met vacatures,
  • opstellen van een CV en motivatiebrief ·       
 • Het voorbereiden van sollicitatiegesprekken en tests. 
 • Begeleiding met het oog op de onderhandeling over een nieuwe arbeidsovereenkomst.
 • Begeleiding tijdens de integratie in het nieuwe werkmilieu.
 • Logistieke en administratieve steun.  
Tijdens de eerste fase van de outplacementbegeleiding maakt een opleidingsconsulent de ontslagen bediende wegwijs in de opleidingen die hij/zij kan volgen om snel weer aan de slag te kunnen. De ontslagen bediende krijgt de mogelijkheid om zich kosteloos bij te scholen via de Cevora-trainingen en kan gebruik maken van een financiële tussenkomst (maximum € 375 per persoon) bij inschrijvingskosten voor een opleiding via een ander vormingscentrum.
Asset 1